Clan

Ekika

NGEYE CLAN

Clan Leader :

Omutaka Kasujja Kyesimba Kakande Kibirige Sheba

Totem :

Ngeye

Akabbiro :

Kkunguvvu

Estates :

Busujja

Ssaza :

Busiro

Clan Motto :

Tatuula tatuula asuulumba busuulumbi ttutu, ttutu lifumita likyali tto