Enteekateeka, Okusiga Ensimbi n'okukulaakulanya Ebyenfuna(Investment, Planning & Economic Development)

About the Ministry

...

Minister

...

...

...
Abawereza (Technical Staff)
Erinya(Name) Ekiffo(Position)
Ministry Website